Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mijn blik op RWS2050, door Milou van Gelderen

8 juni 2020

Expeditie RWS2050 werkt van buiten naar binnen en laat vooral anderen aan het woord. Wat verwachten zij van de toekomst. Expeditieleden leiden deze gesprekken. In de rubriek ‘vijf vragen aan’ interviewen we expeditieleden. Hoe zien zij de verre toekomst van Nederland? En wat betekent dit voor hun werk als RWS’er? Deze week is Milou van Gelderen, trainee bij Rijkswaterstaat, aan het woord.

Milou van Gelderen

Wie ben je en waar bij Rijkswaterstaat werk je?

“Ik ben Milou van Gelderen, trainee bij Rijkswaterstaat sinds november 2018. Ofja, eigenlijk ben ik nu net trainee-af. Ik werkte tijdens mijn laatste trainee-opdracht als adviseur projectmanagement bij het Interreg-project Building with Nature.”

Hoe werk jij mee aan expeditie RWS2050?

“Eén van de onderdelen van de expeditie is het interviewen van jongeren. En aangezien er nog wel wat, uhm ja, vergrijzing is bij Rijkswaterstaat, zijn de trainees gevraagd deze interviews te doen.

Het leuke aan de interviews was dat de samenstelling van de groep heel divers was. Zo spraken we met schoonmakers, jongeren die op Texel wonen, jongeren die in een rockband spelen en ga zo maar door. We kwamen in contact met andere groepen jongeren dan waar we normaal zelf mee omgaan. Dit gaf ook hele interessante toekomstbeelden.

Ikzelf heb de subgroepen eilanders, ICTers, vluchtelingen en voetballers geïnterviewd. Samen met de andere trainees maakte we hier een verslag van en zijn er posters ontwikkeld die de visie van deze specifieke groep visualiseren.”

Poster gemaakt op basis van interview met subcultuur ICTers

“Wat mij verraste tijdens dit onderzoek, was dat de jongeren echt een uitgesproken mening hebben. Ze denken al erg diep na over toekomstige onderwerpen en weten ontzettend veel over fossiele brandstoffen en innovaties.

“Toen ik op de middelbare school zat, dacht ik echt nog niet zo na over de toekomst”

Het was ook erg interessant om te zien dat er een verschil zat tussen de thema’s. De vluchtelingen bijvoorbeeld zaten veel meer op het gevoel van samenhorigheid, terwijl anderen het meer hadden over hyperloops en 32G.”

Hoe denk je dat Rijkswaterstaat er over 30 jaar uitziet?

“Ik denk dat we er op twee manieren naar kunnen kijken. Enerzijds heb je het werken bij Rijkswaterstaat en de cultuur. Anderzijds heb je de taken die Rijkswaterstaat uitvoert.

Wanneer we kijken naar het werken bij Rijkswaterstaat denk ik dat we in 2050 een stuk digitaler zijn. Nu zijn we natuurlijk gedwongen om thuis te werken, maar daardoor merk ik ook dat er meer vaart komt in bepaalde processen. De ruis op de radar gaat weg. Ook zie je nu al een verschuiving in de vergadercultuur. Van een dag gevuld met vijf vergaderingen, naar een dag waarin ook écht tijd is om dingen uit te werken. Daarnaast denk ik dat besluitvormingsprocessen sneller gaan.

“De ruis op de radar gaat weg”

Als we kijken naar de taak van Rijkswaterstaat denk ik dat we steeds meer dingen digitaliseren en automatiseren. Zoals bijvoorbeeld brug- en sluisopeningen. Maar ik hoop ook dat we niet nog meer snelwegen aanleggen, volgens mij hebben we het maximum wel bereikt. We zullen met Rijkswaterstaat dus meer innovatieve oplossingen moeten bedenken voor de vervoersstromen. Onze (vaar)wegen zijn nu overvol, die moeten echt minder worden belast. ”

Hoe ziet jouw functie er over 30 jaar uit?

“Wanneer ik kijk naar het traineeship van Rijkswaterstaat denk ik eigenlijk dat er niet veel gaat veranderen. Het zit goed in elkaar. Natuurlijk zullen trainees zich in de toekomst bezighouden met andere onderwerpen, onderwerpen die dan relevant zijn.

“Kennisdelen wordt belangrijker”

Mijn functie als adviseur projectmanagement bij het Interreg-project Building with Nature zal veel meer voorkomen over dertig jaar. Ik verwacht dat we meer soortgelijke programma’s en projecten krijgen. Building with Nature is een kennisdelingsproject en ik denk dat kennisdelen steeds belangrijker wordt, ook voor Rijkswaterstaat. Kennisdeling met andere wegbeheerders en marktpartijen, maar ook kennisdeling met andere landen.

De zandmotor, onderdeel van het project Building with Nature.

Het project Building with Nature is volgens mij echt hoe de toekomst van Rijkswaterstaat eruit komt te zien. Rijkswaterstaat bouwt al 222 jaar aan Nederland. We bouwen vaak ‘harde’ oplossingen zoals dijken, bruggen, waterkeringen en sluizen. Je merkt dat er steeds meer een balans moet komen met ecologie en duurzaamheid. Bij Building with Nature proberen we te werken met oplossingen die ons niet alleen beschermen tegen het water, maar ook nog eens kunnen bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering.”

Wat wil je nog meegeven aan de expeditie?

“Expeditie RWS2050 is erg interessant. Ik vind het vooral boeiend om te zien dat er veel gesprekken worden gevoerd met heel veel verschillende soorten mensen. “