Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mijn blik op RWS2050, door Marije van der Meer

29 mei 2020

Expeditie RWS2050 werkt van buiten naar binnen en laat vooral anderen aan het woord. Wat verwachten zij van de toekomst. Expeditieleden leiden deze gesprekken. In de rubriek ‘vijf vragen aan’ interviewen we expeditieleden. Hoe zien zij de verre toekomst van Nederland? En wat betekent dit voor hun werk als RWS’er? De aftrap wordt gedaan door Rijkswaterstater en expeditielid Marije van der Meer.

Marije van der Meer

Wie ben je en waar bij Rijkswaterstaat werk je?

“Ik ben Marije van der Meer. Ik ben begin 2013 begonnen bij Rijkswaterstaat. De kern van mijn werk is verbinden. Al sinds 2014 ben ik betrokken bij het programma Duurzaamheid en Leefomgeving (en zijn voorlopers). Hier werkte ik eerst als programmasecretaris om intern collega’s te verbinden. Nu houd ik me met name bezig met externe samenwerking. Zo onderhoud ik samen met collega’s de contacten met Duurzaam IenW. Ik coördineer het thema duurzaamheid binnen de strategische alliantie met Prorail en daarnaast onderhoud ik de internationale contacten. Mijn andere rol is coördinator Leefomgeving. Hierbij probeer ik zowel de collega’s als de thema’s binnen Leefomgeving met elkaar in verbinding te brengen”

Hoe werk je mee aan Expeditie RWS2050?

“In de eerste fase van de expeditie was ik betrokken bij het thema transities; met collega Jos Voeten onderzochten we de transitie naar een circulaire economie. Het is zo inspirerend om af en toe een stapje terug te zetten en vrij na te denken over de toekomst. Voor circulaire economie heeft een externe partij drie scenario’s voor ons geschetst. Elke van de beelden speelt met vijf elementen zoals de mate van hergebruik en het schaalniveau van de markt, lokaal of globaal. Mijn favoriete scenario is “Richting de regio” waarbij het veel meer draait om lokale producten en relaties. Onze bijnaam hiervoor was dan ook het smurfendorp.

“Het is zo inspirerend om af en toe een stapje terug te zetten en vrij na te denken over de toekomst”

Daarnaast ben ik betrokken geweest bij de discussie rond de transitie bij landbouw. Zowel voor RWS als voor mij toch een ver van mijn bed show. Maar dankzij betrokken experts heb ik veel geleerd over het verleden van landbouw waardoor ik een veel beter beeld krijg van de mogelijke toekomst voor deze sector.

Toekomstschetst Scenario 3: Richting de regio
Scenario 3: Richting de regio

Hoe denk je dat Rijkswaterstaat er over 30 jaar uitziet?

“Kijken naar iets wat over 30 jaar gebeurt, is lastig. Maar wat duidelijk is, is dat het anders wordt dan nu. Sterker nog, je ziet nu al een verschuiving in de rol van Rijkswaterstaat. Aanleg en onderhoud is nu nog een belangrijke taak maar dit is al minder aan het worden, zeker in sommige regio’s is de infrastructuur redelijk klaar. De focus verschuift daarmee naar beheer en onderhoud en ook naar helemaal nieuwe taken voor de leefomgeving. Als ik nu vooruitkijk, zie ik ons steeds meer inzetten op nieuwe netwerken zoals informatievoorziening maar ook bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Hoe ziet jouw functie er over 30 jaar uit?

“Het begrip duurzaamheid verandert constant. Op dit moment richten we ons binnen RWS met name op energie en klimaat, duurzame gebiedsontwikkeling en circulaire economie. Zodra deze speerpunten waren vastgesteld door het bestuur zag je al nieuwe thema’s verschijnen. Zaken als klimaatadaptie en biodiversiteit krijgen (terecht) steeds meer aandacht. En ook een voor RWS relatief nieuwe thema als gezondheid wordt steeds meer concreet.

“Alleen samen houden we Nederland mooi, schoon, groen en veilig voor iedereen”

We vragen ons constant opnieuw af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met de leefomgeving en welke impact we er als Rijkswaterstaat op hebben. Op dit moment is dat vaak nog vanuit een negatieve gedachte; hoe verminderen we uitlaatgassen? Hoe zorgen we voor minder geluidsoverlast? Je ziet de focus verschuiven; in plaats van de negatieve invloed te beperken gaan we naar de positieve invloed vergoten. Hoe kunnen we naast mensen ook de natuur in Nederland meer verbinden. En daar zie ik mijn rol terug blijven komen, ongeacht de thema’s of de term die we gebruiken. Alleen samen houden we Nederland mooi, schoon, groen en veilig voor iedereen.”

Wat wil je nog meegeven aan de expeditie?

“Meewerken aan Expeditie RWS2050 is inspirerend. Wat ik er mooi aan vind, is dat er breed wordt gekeken naar alle factoren waarmee we in contact komen en dat er veel verschillende mensen worden betrokken. Hier krijg ik energie van. Wat ik zou willen is dat we constant in gesprek blijven over de toekomst. De wereld blijft veranderen en wij moeten daarop inspelen samen met onze partners, met onze opdrachtgevers en met elkaar.”