Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De landbouw is om diverse redenen belangrijk voor Rijkswaterstaat. Een flink deel van het transport over weg en vaarweg is gerelateerd aan voedsel en landbouw. De agrarische sector gebruikt water en de productiewijze heeft  consequenties voor bodem en waterkwaliteit. Daarnaast is het ruimtegebruik van de landbouw in Nederland aanzienlijk. Om die redenen is aan Dick Veerman en Bianca van der Ha van Foodlog gevraagd een analyse te maken van de toekomst van de landbouw in Nederland. Zij hebben de belangrijkste bestaande scenariostudies geanalyseerd en 10 vooraanstaande denkers over voedsel en landbouw geïnterviewd. Dit heeft geleid tot het essay ‘Scenariostudie veranderingen in de Nederlandse landbouw’. Dit essay is aangevuld met een aantal interviews met jonge landbouwers en een drietal illustraties gebaseerd op de drie scenario’s.

Download:

Er zijn drie scenario’s gepresenteerd. Deze worden bepaald door de visie van de Nederlandse overheid op haar rol in de wereld, de EU en de vertaling daarvan in economische en sociale kansen en het gebruik van de ruimte in Nederland. Hieronder vind je drie illustraties, allen visualiseren zij één van de scenario’s. Klik op de illustratie om hem te vergroten.