Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mijn blik op RWS2050, door Sander Wegbrans

23 juni 2020

Expeditie RWS2050 werkt van buiten naar binnen en laat vooral anderen aan het woord. Wat verwachten zij van de toekomst? Expeditieleden leiden deze gesprekken. In de rubriek ‘vijf vragen aan’ interviewen we de expeditieleden zelf over hun persoonlijke meningen. Hoe zien zij zelf de verre toekomst van Nederland? En wat betekent dit volgens hen voor hun werk als RWS’er? Deze week aan het woord is Rijkswaterstater en expeditielid Sander Wegbrans

Foto van Sander Wegbrans

Wie ben je en waar bij RWS werk je?

“Ik ben Sander Wegbrans. Opgeleid als sociaalgeograaf en planoloog en gespecialiseerd in verkeer en vervoer. Ik ben in 1990 begonnen bij Rijkswaterstaat en ik heb verschillende rollen en functies gehad. De laatste jaren ben ik adviseur strategie en omgeving. Ik adviseer collega’s en de directie over wat er in de omgeving speelt en hoe we hiermee om kunnen gaan.”

Hoe werk jij mee aan Expeditie RWS2050?

“Afgelopen najaar heb ik een van de regiosessies georganiseerd. Ik keek welke mensen in de regio iets konden vertellen over de toekomst van Rijkswaterstaat. Deze mensen zijn vervolgens gekoppeld aan mensen binnen de organisatie. Zo ontstond een gemêleerde groep. Van jong tot oud en met verschillende achtergronden. Ook heb ik als lid van een van de testgroepen naar de scenario’s gekeken.

De onzekerheid van verandering is permanent

Ik vind het goed dat we als organisatie op gezette tijden vooruitkijken: wat komt er op ons af en hoe kunnen we daar als organisatie flexibel in zijn? We bestaan al 222 jaar, de omgeving om ons heen is veranderd in al die jaren. De onzekerheid van verandering is permanent en de ontwikkelingen die op ons afkomen worden constant groter. Met Expeditie RWS2050 kijken we hoe we hier het beste mee om kunnen gaan en wat de beste inrichting van de organisatie is.”

Hoe denk je dat Rijkswaterstaat er over 30 jaar uitziet?

“Dat is een lastige vraag. Ik heb wel een wens, de vraag is alleen of het ook realiteit wordt. Ik hoop dat we flexibeler worden.

Ik ben nu 30 jaar werkzaam bij Rijkswaterstaat en als ik terugkijk denk ik dat we onszelf klemzetten door te sturen op risico, micromanagement en nauwkeurig plannen. Dit maakt ons niet flexibel. Wat mij betreft zien we de toekomst en de onzekerheid die daarmee gemoeid is niet als een bedreiging. Als we de onzekerheid omarmen en leren om hier flexibel mee om te gaan dan biedt het kansen voor vernieuwing.

Je moet de toekomst niet zien als een bedreiging

Als ik concreet naar de toekomst van Rijkswaterstaat kijk dan denk ik dat de helft van de functies niet meer bestaat. Mensen moeten anders worden opgeleid. Eén van mijn kinderen studeert ICT-beheer. Dat is nu erg belangrijk, maar in de toekomst zullen de systemen zichzelf organiseren. Bij verkeer en verkeersmanagement zal dit hetzelfde werken. Als voertuigen en infrastructuur beter met elkaar communiceren heb je bijvoorbeeld geen borden meer nodig. De verkeerssystemen die in 2050 langs onze wegen staan zijn anders dan nu. We moeten ons hierop voorbereiden.”

Hoe ziet jouw functie er over 30 jaar uit?

“In mijn functie kijk ik naar de omgeving en wat daar speelt. Dat persoonlijke contact is en blijft belangrijk, één op één en face-to-face. Natuurlijk zullen we in de toekomst meer via online tools communiceren, we merken nu dat dit best goed gaat. Al verwacht ik dat mensen elkaar altijd blijven ontmoeten. Behalve natuurlijk als we in de toekomst tools hebben waarbij we elkaar zien als hologrammen.

Daarnaast verwacht ik dat er veel meer tools komen om sneller informatie op te halen over wat er speelt door nieuwe innovaties. Dit gaat ook invloed hebben op mijn huidige functie. ”

Wat wil je meegeven aan de expeditie?

“Niks, nee. Ze doen het goed! Ik ben benieuwd naar de uitkomst.”