Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mijn blik op RWS2050, door Ferry Paalman

29 juni 2020

Expeditie RWS2050 werkt van buiten naar binnen en laat vooral anderen aan het woord. Wat verwachten zij van de toekomst? Expeditieleden leiden deze gesprekken. In de rubriek ‘vijf vragen aan’ interviewen we de expeditieleden zelf over hun persoonlijke meningen. Hoe zien zij zelf de verre toekomst van Nederland? En wat betekent dit volgens hen voor hun werk als RWS’er? Deze week aan het woord is trainee bij Rijkswaterstaat en expeditielid Ferry Paalman.

Foto van Ferry Paalman

Wie ben je en waar bij RWS werk je?

“Ik ben Ferry Paalman, sinds januari 2019 trainee bij Rijkswaterstaat. Hiervoor studeerde ik werktuigbouwkunde. Door mijn technische achtergrond werd ik meteen gezien als ik een typische Rijkswaterstater.

Een van mijn opdrachten was bij het programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud. Rijkswaterstaat wil duurzaamheid integraal een plek geven bij al onze projecten. Erg interessant want duurzaamheid is veel in het nieuws en er speelt heel veel. Het valt me wel op dat er bij Rijkswaterstaat nog veel te winnen valt op het vlak van duurzaamheid. Er zijn veel pilots maar op grote schaal worden niet alle duurzaamheidskansen verzilverd.”

Hoe werk jij mee aan Expeditie RWS2050?

“Samen met aantal andere trainees is mij gevraagd een bijdrage te leveren aan deze toekomstverkenning. Onze opdracht was om uit te zoeken hoe jongeren naar de toekomst kijken. We hebben verschillende subculturen geïnterviewd. Wij vroegen hen vooraf of zij ons afbeeldingen konden toesturen die zij associëren met 2050. Per subgroep hebben we toen een moodboard gemaakt dat tijdens de interviews is gebruikt als leidraad.

Je merkt dat jongeren de drang voelen zich hard te maken voor de toekomst

Ik was erg verbaasd over de antwoorden. De jongste jongeren waren ongeveer 16 jaar oud en ze hadden echt een visie over de toekomst. Veel uitspraken kunnen worden gelinkt aan de zin “we moeten ook wel echt iets gaan doen nu”. Daarnaast werd er ook veel gesproken over de jongerenprotesten. Je merkt dat ze de drang voelen zich hard te maken voor de toekomst.”

Moodboard van één van de interviews
Moodboard van één van de interviews

Hoe denk je dat Rijkswaterstaat er over 30 jaar uitziet?

“Nederland wordt volgebouwd, misschien wel te vol. Ik denk daarom dat er veel minder nieuwe wegen zullen worden aangelegd. De bestaande infrastructuur zullen we dus beter moeten benutten en anders inrichten. Dit zie je ook al terug in veel speerpunten van Rijkswaterstaat nu, zoals bijvoorbeeld duurzame leefomgeving. Hier staat multifunctioneel ruimtegebruik centraal. Denk aan het aanleggen van zonnepanelen langs de kant van de weg.

Daarnaast denk ik dat Rijkswaterstaat een steeds meer verbindende rol krijgt. Verbinden tussen overheden, burgers en de markt.”

Hoe ziet jouw functie er over 30 jaar uit?

“De functie van trainee zal niet erg veranderden. Elk bedrijf heeft immers nieuwe, jonge medewerkers nodig met innoverende ideeën. De studieachtergrond van de trainees zal wel veranderen. Zoals ik eerder al zei vindt iedereen mij een typische Rijkswaterstater omdat ik een technische achtergrond heb. Ik denk dat Rijkswaterstaat een belangrijke speler wordt in het verbinden en samenbrengen van verschillende partijen. Daar heb je andere mensen voor nodig.

Zo lang er boten varen en auto’s rijden zijn er sluiswachters en weginspecteurs nodig.

Wanneer ik kijk naar de functie van sluiswachter denk ik dat veel van het werk zal worden geautomatiseerd. Systemen zullen een steeds belangrijkere rol krijgen en taken overnemen van de mens. Aan de andere kant denk ik dat we nooit helemaal zonder menselijke interventie kunnen. Zo lang er boten varen en auto’s rijden zijn er sluiswachters en weginspecteurs nodig.”

Wat wil je nog meegeven aan de expeditie?

“Ik vind de expeditie een mooi voorbeeld om de toekomst als een kans te zien. In plaats van het op je af te laten komen, bereid je je voor. Je acteert. Rijkswaterstaat kan veel leren van de expeditie.”