Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Interview: Expeditie RWS2050: ruimte voor verbeelding

19 december 2019

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en onzekerheden in de toekomst en hoe kan Rijkswaterstaat zich hier nu al op voorbereiden? Dat zijn in het kort de 2 vragen die Expeditie RWS2050 moet beantwoorden. Op initiatief van directeur-generaal Michèle Blom heeft het bestuur van Rijkswaterstaat besloten tot deze verkenning. Medio 2020 moeten de resultaten bekend zijn.

‘Ons werk verandert nu al, daar kunnen we niet omheen’, zo stelt Erna Ovaa van het programma Strategische verkenningen van Rijkswaterstaat. Zij is samen met Hans Peter Benschop verantwoordelijk voor Expeditie RWS2050. ‘Onderwerpen als klimaatverandering en nieuwe informatietechnologie vragen veel aandacht. En sommige ontwikkelingen lijken zacht, maar hebben harde impact. Denk aan verschuivingen in waardepatronen en de recente rechterlijke uitspraken rond Urgenda en het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Expeditie RWS2050 wil mogelijke toekomsten verkennen zodat Rijkswaterstaat beter voorbereid is, richting kan kiezen en bewust kan anticiperen.’