Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verkenningen

Rijkswaterstaters komen elke dag talloos veel mensen en organisaties tegen: van automobilisten tot politici, van wetenschappers tot binnenvaartschippers, van gemeenten en waterschappentot protestgroepen.

Het is belangrijk om te weten wat die mensen in de toekomst van ons zullen vragen. Wat verwachten zij, wat baart hen zorgen, waar hopen ze op? Natuurlijk zal Rijkswaterstaat niet aan alle verlangens kunnen of willen voldoen. Maar om zelf goed in beeld te hebben wat onze toegevoegde waarde in de toekomst zou kunnen zijn, is het goed om te weten wat buitenwereld bezig houdt.

Dat is het doel van fase 1 van Expeditie RWS2050: een staalkaart van visies op de ontwikkelingen rond Rijkswaterstaat. Wat wij hier presentaren – en dat is gelijk een disclaimer – is dus niet ‘de mening van Rijkswaterstaat’ of ‘het rijksbeleid’. Het zijn schetsen van de toekomst door anderen. We hebben de expeditie opgedeeld in vier delen:

  • Regio: de resultaten van zeven gesprekken in de regio.  
  • Wetenschap (en praktijk): toekomstverwachtingen van wetenschappers – waarbij we die af en toe ook geconfronteerd hebben met de ervaringen van (jonge) mensen in de praktijk.
  • Jongeren: wat denken jongeren over de toekomst?
  • Dwarsdoorsnede: interviews met verschillende groepen Nederlanders.

    De opbrengst van de verkenningen voor Expeditie RWS2050 is zeer divers. Mocht je vragen hebben bij het lezen van de documenten of ervaar je problemen bij het tot je nemen van deze informatie, stuur dan een email naar ExpeditieRWS2050@rws.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Op 5 juni heeft het bestuur de samenvatting van de verkenningen vastgesteld: het Trendboek RWS2050. Een concept-versie kan je hier downloaden.