Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toekomst van het maken

Vraag aan een Rijkswaterstater waar hij trots op is en hij laat het zien: stormvloedkeringen, viaducten, dijken. Rijkswaterstaat maakt dingen. Dingen die voor het bestaan van ons land essentieel zijn. Rijkswaterstaat maakt Nederland.

We zien een verandering in denken over het maken, in verschillende opzichten. Over de ‘maakbare samenleving’ en de rol van de overheid en uitvoeringsorganisaties als Rijkswaterstaat in het bepalen van de richting waar Nederland heen beweegt. Maar bijvoorbeeld ook over de grenzen van technologische ontwikkelingen; wat wij willen, en wat niet? Hoe vinden we hierin een evenwicht dat past bij de toekomst en de uitdagingen waar we voor staan.

Als we over de toekomst van RWS hebben, is het van belang die nieuwe evenwichten te verkennen: wat is de toekomst van het maken?  Om die reden organiseert Expeditie RWS2050 in de periode december 2019 – medio 2020  zeven openbaar toegankelijke gesprekken over de TOEKOMST VAN HET MAKEN. Steeds behandelen we een andere invalshoek, en we hebben geprobeerd mensen uit te nodigen die voor ons verrassende perspectieven kunnen geven op het maken. Hoe maakbaar is Nederland? Alle gesprekken worden geleid door Hannie te Grotenhuis. De sprekers gaan met elkaar, maar ook met het publiek in gesprek. Jij kunt erbij aanwezig zijn!

Neem een kijkje in onze agenda voor een overzicht van deze sessies.

Hieronder vind je de video’s van eerdere sessies.