Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Scenario’s

In de zoektocht naar mogelijke toekomsten van Rijkswaterstaat is een aantal scenario’s ontwikkeld. In elk scenario is onderzocht wat de rol en meerwaarde van Rijkswaterstaat in de toekomst kan zijn: wat maken we, met wie, hoe?

De samenleving is op allerlei vlakken in beweging, dat is duidelijk. Tegelijk is de mate waarin de trends zich voordoen en de wijze waarop zij gestalte krijgen vaak nog onduidelijk. Ze kunnen grote impact hebben op Rijkswaterstaat en andere organisaties, maar dat hoeft niet het geval te zijn. In zo’n geval bieden scenario’s een uitkomst.

Het gesprek voeren

Deze scenario’s zijn een middel, geen doel. Ze zijn bedoeld om het gesprek over strategische vraagstukken te vergemakkelijken. De scenario’s van Expeditie RWS2050 zijn daarbij niet alleen bedoeld voor de discussie binnen Rijkswaterstaat, maar ook voor gesprekken met partners buiten Rijkswaterstaat. De geschetste toekomsten gaan dan ook verder dan alleen het werkterrein van Rijkswaterstaat in strikte zin.

De omgevingsscenario’s

Op basis van de trends die tijdens de verkenning zijn verzameld, aangevuld met gesprekken met diverse experts, zijn vier scenario’s opgetekend die plausibel en relevant lijken voor de discussie over de toekomst rond een uitvoeringsorganisatie zoals Rijkswaterstaat.

De scenario’s vind je tezamen met de trends en gesprekken met anderen in de publicatie Expeditie RWS2050: Trends | Gesprekken | Scenario’s. Download de publicatie hieronder. Ontvang je liever een papieren exemplaar? Stuur dan een e-mail naar ExpeditieRWS2050@rws.nl met je naam en adres. Het boek komt dan zo snel mogelijk jouw kant op.

De verticale as gaat over het maatschappelijk krachtenveld: welke partijen zijn in de toekomstige samenleving het meest dominant? Zijn dat de grote bedrijven en overheden (verticale krachten dominant)? Of bepalen social media bewegingen en horizontale samenwerkingen veel meer de richting waarin de maatschappij zich beweegt (horizontale krachten dominant)?

De horizontale as gaat over de manier waarop de samenleving de balans organiseert tussen het streven naar welvaart en het omgaan met de natuurlijke en maatschappelijke hulpbronnen. Wat is het levensgevoel dat overheerst? Gaat het er om dat je als organisatie of als individu je kansen weet te pakken om vooruit te komen, waarbij je de natuurlijke en maatschappelijke hulpbronnen tot afgesproken grenswaarden kunt inzetten ((milieu)gebruiksruimte maximaal benutten)? Of is juist het verstevigen en verrijken van die natuurlijke en maatschappelijke hulpbronnen een kernwaarde in de ondernemingen van mensen? Is het realiseren van veerkracht onderdeel van de voorspoed (resilient maken)?

Datagedreven Wereld

Dutch Design

Multiplex

Stuifzand