Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verkenningen: Regio

Zien mensen in verschillende delen van Nederland verschillende ontwikkelingen? Die vraag was de reden om zeven bijeenkomsten door heel het land te organiseren. RWS’ers spraken met hun (regionale) samenwerkingspartners: overheden, bedrijven, kennisinstellingen, welzijnswerkers, scholieren. Dit leverde mooie gesprekken en verrassende inzichten op.

Hieronder kun je de verslagen van deze sessies downloaden.

De opbrengst van de verkenningen voor Expeditie RWS2050 is zeer divers. Mocht je vragen hebben bij het lezen van de documenten of ervaar je problemen bij het tot je nemen van deze informatie, stuur dan een email naar ExpeditieRWS2050@rws.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Expeditieperiode: oktober 2019 – november 2019