Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Nieuws

Samen met expeditieleden de koers bepalen voor de volgende fase

‘Waar is de expeditie nu aangekomen en wat is het vervolgtraject?’ Deze vragen stonden centraal tijdens de kick-off van de volgende fase met Expeditie RWS2050. De verkenningsfase van RWS2050 is bijna afgerond en heeft veel mooie inzichten over trends ontwikkelingen in 2050 opgeleverd. Nu is het tijd voor de volgende fase en vraagt de expeditie zich af wat deze trends betekenen voor RWS. Daarom gaan expeditieleden opnieuw in gesprek met RWS’ers. 

Expeditie RWS 2050: de toekomst van ons werk

‘Expeditie RWS2050 gaat over de toekomst van ons werk. Wat we bij Rijkswaterstaat doen en maken, met wie we dat doen, en hoe we dat doen. Natuurlijk is het best mogelijk dat we over tien of twintig jaar in grote lijnen nog hetzelfde doen als nu, maar het is wel goed dat af en toe te checken’. En, volgens Erna Ovaa, is de kans daarop bijzonder klein ‘Kijk om je heen…we ervaren nu al volop veranderingen. Daar moet Rijkswaterstaat zich op voorbereiden’.

Interview: Expeditie RWS2050: ruimte voor verbeelding

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en onzekerheden in de toekomst en hoe kan Rijkswaterstaat zich hier nu al op voorbereiden? Dat zijn in het kort de 2 vragen die Expeditie RWS2050 moet beantwoorden. Op initiatief van directeur-generaal Michèle Blom heeft het bestuur van Rijkswaterstaat besloten tot deze verkenning. Medio 2020 moeten de resultaten bekend zijn.