Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Toekomstverhaal: Goed of Fout?

‘Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We will be approaching Amsterdam in approximately 1 hour. Our restaurant, fitness room, sundeck and swimming pool will be closing in fifteen minutes. For your safety and the safety of those around you, we ask you to return to your seats and secure all your carry-on items. Until we have arrived at the gate, please sit back, relax and enjoy the panoramic view while we are sliding over the lushly flowering landscape of Germany and the Netherlands. On behalf of the entire crew, I like to thank you for flying KLM.’

Dinesh staart voor zich uit, nadenkend over het slot van zijn lezing. Een muur van windmolens glijdt aan zijn rechterkant voorbij. Aan de horizon ziet hij 3 SAGA’s omhoogvliegen. Hij vindt het onverantwoord dat Europa volledig heeft ingezet op geo-engineering, om met chemicaliën de aarde kunstmatig af te koelen. Ook al schieten de SAGA’s een miljoen ton aerosol de stratosfeer in, het blijft dweilen met de kraan open als Europeanen de oplossing blijven zoeken in technologie, en niet in het aanpassen van hun eigen gedrag. Als ze zich als rentmeesters of zelfs als rovers van de natuur blijven opstellen, en niet als onderdeel van de natuur. Hun gebrek aan respect voor de aarde maakt hem kwaad. Dinesh kijkt weer naar zijn laptop. Hij voegt zijn net gemaakte panoramische foto van de SAGA’s als laatste slide toe, en typt: ‘When is enough really enough?’ Hij savet de presentatie, sluit zijn laptop en doet zijn ogen even dicht. Het wordt een drukke dag morgen.

Janneke en haar dochter Roos staan ongeduldig te wachten bij de aankomsthal op Schiphol. Het is druk en Janneke houdt de hand van haar dochter stevig vast. De intimiderende aanwezigheid van tientallen marechaussees kan Jannekes stemming niet bederven. Dit is de dag waar ze zo lang naar heeft uitgekeken. Het is fantastisch dat Dinesh is ingegaan op haar verzoek, en nu op zijn GAIA-wereldtour ook Nederland aandoet. Het sustainabilitysymposium morgen in Franeker is tot de nok toe uitverkocht. Iedereen wil Dinesh horen spreken over GAIA; over hoe we één zijn met de natuur en in staat zijn om ons te verbinden met de dieren, planten, het land en de bergen. En zo kunnen we onszelf weer beter horen en voelen, en beter voor de aarde zorgen.

Janneke kijkt wederom naar de aankomsthal, maar nog geen spoor van Dinesh. Groepjes marechaussees lopen af en aan om alle aangekomen passagiers streng te controleren. Janneke begint steeds ongeruster te worden want de zeppelin uit New Delhi is zeker al een uur geleden geland.

‘Waar blijft hij nou, mama? Hij zou er toch al lang moeten zijn?’ Roos kijkt haar moeder vragend aan. Ongerust lopen ze samen naar de infobalie van KLM.

‘Mag ik iets vragen over de vlucht uit New Delhi die ruim een uur geleden geland is?’

Het kost Janneke meer dan twee uur om uit te vinden dat Dinesh is overgebracht naar het cellencomplex van de Marechaussee. Aan de balie is het een komen en gaan van arrestanten.

‘Wat bedoelt u, Dinesh wordt verdacht van terrorisme? Zijn jullie gek geworden? Hij is een bekende Indiase goeroe die op wereldtournee is. Dit is een internationale belediging, het is een blunder.’

De marechaussee achter de balie kijkt haar onverstoord aan. ‘Er zijn sterke vermoedens dat de verdachte het Nederlandse SAGA-programma wil saboteren, vandaar dat er een opsporingsbevel van Interpol is uitgegaan om hem aan te houden.’

Roos kijkt haar moeder en de marechaussee niet-begrijpend aan. ‘Wat is het SAGA-programma?’ vraagt ze.

‘Dat is onze klimaatinfrastructuur die zorgt dat er wolken ontstaan en zo kunnen we de aarde afkoelen.’ Hij richt zijn blik weer op Janneke. ‘SAGA’s zijn van vitaal belang voor Nederland, mevrouw, en een doelwit voor klimaatterroristen, zoals de verdachte. Ik wil u erop wijzen dat de verdachte een zeer ernstig feit ten laste wordt gelegd.’

‘Maar dat zou Dinesh nooit doen. Hij geeft morgen een lezing voor duizenden mensen, hoe we in harmonie met de natuur kunnen leven.’

‘Dat zegt u, mevrouw, wij hebben andere instructies. Voor uw informatie, de verdachte is opgepakt volgens de richtlijnen in artikel 27a van het Wetboek van Strafvordering. Hij zal later vandaag worden verhoord. Hij heeft recht op rechtsbijstand, alsmede vertolking en vertaling, en indien u geen van beide functies vervuld, dan verzoek ik u nu vriendelijk of u het complex wilt verlaten.’

De marechaussee draait zijn hoofd weg van een ontredderde Janneke.
‘Volgende.’