Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Verkenningen: Dwarsdoorsnede van Nederland

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderscheidt in het rapport ‘Verschillen in Nederland’ zes categorieën Nederlanders. Die indeling is gebruikt voor een aantal diepte-interviews over toekomstverwachtingen. Per sessie waren drie deelnemers aanwezig.

De sessies zijn geleid door een onderzoeksteam van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). In elke sessie stond een video met een toekomstverhaal (‘probes’) centraal. Daarna gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over de toekomst. Het verhaal diende ter inspiratie.

De TU Eindhoven schreef zes verhalen over de toekomst. Zij zijn niet bedoeld als accurate beschrijvingen van wat er gaat gebeuren, maar om reacties te ontlokken van gespreksdeelnemers en op die manier het gesprek over de toekomst op gang te brengen. Deze techniek van toekomstverkennen lijkt wel wat op die van vleermuizen en dolfijnen: ze zenden een signaal uit, en het teruggekaatste signaal vertelt iets over de werkelijkheid. Op dezelfde wijze fungeren de verhalen als het verzonden signaal, en is de weerkaatsing het belangrijkst.

De opbrengst van de verkenningen voor Expeditie RWS2050 is zeer divers. Mocht je vragen hebben bij het lezen van de documenten of ervaar je problemen bij het tot je nemen van deze informatie, stuur dan een email naar ExpeditieRWS2050@rws.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Expeditieperiode: oktober 2019 – januari 2020

De verslaglegging van de gesprekken is hieronder te vinden:

De toekomstverhalen zijn hieronder te vinden:
1. Opa geeft advies
2. Goed of Fout
3. Kojo maakt het goed
4. Lunch in de Kerkhaven
5. Marcel bestelt lasagne
6. Rheine aan zet
7. Vera tussen de mensen