Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Expeditie

Stel, het is 2050. Wat doet en maakt Rijkswaterstaat dan? Met wie? En hoe? Dat zijn de kernvragen van Expeditie RWS2050. Op initiatief van directeur-generaal Michèle Blom heeft het bestuur van Rijkswaterstaat besloten tot een toekomstverkenning die in september 2019 van start ging.

Buitenwereld naar binnen

Expeditie RWS2050 is niet alleen een zoektocht van RWS’ers. Door ook de wereld buiten Rijkswaterstaat bij Expeditie RWS2050 te betrekken ontstaat een rijk beeld van wat de maatschappij in de toekomst van ons zou kunnen verwachten.

Waar staan we nu?

De eerste fase van de Expeditie RWS2050 liep vanaf september tot en met januari. Kleine expeditieteams verkenden de toekomst van Rijkswaterstaat op allerlei manieren. Hun resultaten vind je op deze site. Op 5 juni heeft het bestuur de samenvatting van de verkenningen vastgesteld: het Trendboek RWS2050. Een concept-versie kan je hier downloaden.

Ook werken we aan een aantal scenario’s van de toekomst rond Rijkswaterstaat. In elk ervan onderzoeken we de rol en meerwaarde van Rijkswaterstaat: wat maken we, met wie, hoe? Het inhoudelijke werk van fase 2 is ook zo goed als klaar. Bureau RUIMTEVOLK heeft in samenwerking met Expeditie RWS2050 vier scenario’s gemaakt. Het bestuur heeft opdracht gegeven die nu te illustreren en vorm te geven.

Vanaf mei 2020 ontwikkelt Expeditie RWS2050 op die manier verschillende prototypes van een toekomstig Rijkswaterstaat. Die zullen elk hun kansen en dilemma’s kennen. Rond oktober zullen die klaar zijn en verwachten we de besluitvorming over het vervolg.

Wil je mee op expeditie?  

Expeditie RWS2050 kent geen normale ambtelijke projectorganisatie. We werken met expeditie teams van wisselende samenstelling. Wil je meedoen, heb je een tip of een inzicht dat we niet mogen missen? Laat het ons weten!