Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rijkswaterstaat in 2050

Dagelijks werken we bij Rijkswaterstaat aan het Nederland van de toekomst. Maar hoe ziet ons land er in 2050 uit? En wat betekent dit voor het werk van Rijkswaterstaat? Sinds enkele maanden zijn groepjes RWS’ers op expeditie: Expeditie RWS2050. Zij verkennen de toekomst rond Rijkswaterstaat. Op allerlei gebieden: van klimaatverandering tot bevolkingsgroei, van de economische ontwikkeling tot nieuwe waarden en van een andere overheid tot circulaire materialen en vliegende auto’s.

Expeditie RWS2050 werkt van buiten naar binnen. We laten eerst anderen aan het woord. Over wat zij verwachten van de toekomst. Zo ontstaan er vele verschillende beelden van een toekomstig Nederland. Die zijn een basis voor een volgende fase van expeditie, waarin we gaan nadenken over de bijdrage van Rijkswaterstaat aan het Nederland van de toekomst. 

Deze website is het logboek van de expeditie. Zij bevat informatie over wat we gaan doen. En over de resultaten tot nu toe. Het is goed om te weten dat de toekomstbeelden op deze site die van anderen zijn. Het gaat dus niet om het standpunt van Rijkswaterstaat of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

We zijn benieuwd naar wat we in de toekomst gaan maken. Volg ons en laat je inspireren!

Verkenningen

Toekomst van het maken

Vraag aan een Rijkswaterstater waar hij trots op is en hij laat het zien: stormvloedkeringen, viaducten, dijken. Rijkswaterstaat maakt dingen. Dingen die voor het bestaan van ons land essentieel zijn. Rijkswaterstaat maakt Nederland.

Nieuws

Samen met expeditieleden de koers bepalen voor de volgende fase

‘Waar is de expeditie nu aangekomen en wat is het vervolgtraject?’ Deze vragen stonden centraal tijdens de kick-off van de volgende fase met Expeditie RWS2050. De verkenningsfase van RWS2050 is bijna afgerond en heeft veel mooie inzichten over trends ontwikkelingen in 2050 opgeleverd. Nu is het tijd voor de volgende fase en vraagt de expeditie zich af wat deze trends betekenen voor RWS. Daarom gaan expeditieleden opnieuw in gesprek met RWS’ers. 

Expeditie RWS 2050: de toekomst van ons werk

‘Expeditie RWS2050 gaat over de toekomst van ons werk. Wat we bij Rijkswaterstaat doen en maken, met wie we dat doen, en hoe we dat doen. Natuurlijk is het best mogelijk dat we over tien of twintig jaar in grote lijnen nog hetzelfde doen als nu, maar het is wel goed dat af en toe te checken’. En, volgens Erna Ovaa, is de kans daarop bijzonder klein ‘Kijk om je heen…we ervaren nu al volop veranderingen. Daar moet Rijkswaterstaat zich op voorbereiden’.

Interview: Expeditie RWS2050: ruimte voor verbeelding

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen en onzekerheden in de toekomst en hoe kan Rijkswaterstaat zich hier nu al op voorbereiden? Dat zijn in het kort de 2 vragen die Expeditie RWS2050 moet beantwoorden. Op initiatief van directeur-generaal Michèle Blom heeft het bestuur van Rijkswaterstaat besloten tot deze verkenning. Medio 2020 moeten de resultaten bekend zijn.

Meer nieuws

Agenda

29 juni 2020
Toekomt van het maken 4: Maken met de Natuur

Staat de mens boven de natuur en kan hij die naar zijn hand zetten, of moeten we de toekomst samen met de natuur vormgeven? En hoe ziet dat laatste er dan uit? Een gesprek tussen Reon Brand (Philips Design) en Ingrid Visseren (Radboud Universiteit).

Meer aankondigingen